Catalā / Espaņol  ·  TEL. 933 751 402 · EMAIL info@escolasantaeulalia.com
Catalā / Espaņol  · 

PROJECTE EDUCATIU


3 Fotos

Rādio i Televisiķ


Saber parlar i escriure són habilitats esencials per a la nostra vida diaria. Allò que diem i com ho diem condiciona tant el missatge que volem transmetre com la imatge que projectem en la gent

La ràdio i la televisió són dos mitjans vius que promouen la comunicació, faciliten la lectura i la comprensió dels textos i agilitzen les tasques de redacció dels alumnes. El treball radiofònic i telvisiu resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives:

- Reforça el treball en equip.
- Fomenta el debat i l'aprofundiment dels temes.
- Estimula l'ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari. Ensenya a saber expressar-se.
- Incita a la reflexió i al respecte per l'interlocutor.
- Responsabilitza els nois i noies en una tasca que va més enllà de l'activitat escolar. A més, altres nens i adults poden avaluar el seu treball.
- Possibilita l'estudi, la reflexió i el debat a partir d'una fórmula divertida.

Amb la ràdio i la televisió, els alumnes de primària treballen aspectes tant importants com la vocalització, l'entonació, les pauses, així com saber estructurar el discurs, sintetitzar, fer recerca i aprendre a escoltar. Es tracta d'habilitats que no només impacten en el futur professional, on possiblement faran falta, sinó en el dia a dia, en l'àmbit personal i social on les emociopns hi són ven presents.